Contact Us

Filender Precise Transmission Jiangsu Co., Ltd.

Add: No.2 Zhongnan Road, Zhonghui Zhonghui Road, Qianzhou, Huishan District, Wuxi City, Jiangsu Province

Tel: 0510-83136698

Fax: 0510-83136698